DE STARTENDE FYSIOTHERAPEUT


SALARIS VAN EEN FYSIOTHERAPEUT IN LOONDIENST


 INTRAMURAAL EN GEZONDHEIDSCENTRUM 

Ga je als fysiotherapeut werken in een intramurale instelling of in een gezondheidscentrum dan wordt je op basis van cao-afspraken ingedeeld in een bepaalde salarisschaal. De in de salarisschaal vermelde bedragen zijn bruto bedragen en gebaseerd op een voltijd arbeidsduur (36 of 38 urige werkweek). Zolang je nog niet het maximumbedrag van je salarisschaal bereikt hebt, ontvangt je jaarlijks een periodieke verhoging.


 VRIJGEVESTIGDE PRAKTIJK 

In de vrijgevestigde praktijk zijn er twee type beloningsvormen: een vast salaris of een variabel salaris.

Bij een vast salaris ontvang je elke maand hetzelfde salaris op basis van een vast aantal arbeidsuren per week. Soms kan, om de wisselende vraag naar fysiotherapie binnen een praktijk op te vangen, gekozen worden voor een vast salaris op basis van een gemiddeld aantal arbeidsuren per week. De te werken uren kunnen dan per week verschillen. Soms verwijst een werkgever naar de salarisschalen in bijlage 2 van de concept-cao voor de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk (CAO-V).

Bij een variabel salaris ontvang je doorgaans zo'n 60-67% van de door jou gerealiseerde bruto maandelijkse omzet minus de werkgeverslasten. Omzet behaal je door het behandelen van patiënten. Het exacte percentage kom je overeen met je werkgever. In bijlage 3 van de concept CAO-V zijn verschillende omzetpercentage beschreven. Kom bij een variabel salaris altijd een minimaal maandsalaris overeen. 

Een werkgever in de vrijgevestigde praktijk houdt doorgaans geen pensioenpremie in, die moet je zelf afdragen. Dit bedrag gaat dus nog van je netto maandelijks inkomen af. 

Lees hier hier de publicaties van advocaat Patrick Rojer over fysiotherapeuten met een variabel loon, all-in loon, garanatieloon en werkgeverslasten.


 BRUTO SALARIS FYSIOTHERAPEUT 1½ JAAR NA AFSTUDEREN 

Volgens de HBO-monitor was in 2018 het bruto maandsalaris van een fysiotherapeut 1½ jaar na afstuderen gemiddeld € 2.235,- en het bruto uurloon € 17,50.