DE STARTENDE FYSIOTHERAPEUT


WERKEN IN HET BUITENLAND

Wil je als fysiotherapeut met een Nederlands diploma in het buitenland gaan werken, dan zal een erkenningsprocedure doorlopen moeten worden in het land waar je wilt gaan wonen en werken. Dit stappenplan maakt duidelijk welke situatie voor jou van toepassing is.

Eisen die worden gesteld om daadwerkelijk als fysiotherapeut in het buitenland aan de slag te gaan, zijn vaak te vinden op de website van de beroepsvereniging van het betreffende land. Gegevens van alle nationale beroepsverenigingen vind je hier

Hieronder vind je informatie over o.a. de arbeidskansen, erkenningsprocedure en vacatures in een aantal specifieke landen.


AUSTRALIË

De werkgelegenheid voor fysiotherapeuten zal tot stijgen, maar de kans op werk kan per staat en regio sterk verschillen. De procedure die je moet doorlopen om je als Nederlandse fysiotherapeut in Australië te registreren is redelijk intensief. Je zult o.a. een aantal praktijkexamens moeten doen.

'Assessment for Registration Purposes'


BELGIË

Ondanks het feit dat afgelopen decennia het aantal studenten fysiotherapie in Belgie aanzienlijk is toegenomen, zijn er de komende jaren o.a. door de vergrijzing van de bevolking veel fysiotherapeuten nodig.

'Erkenning van beroepskwalificatie'


CANADA

Onder Canadese fysiotherapeuten is er nauwelijks werkloosheid. Het aantal fysiotherapeuten dat jaarlijks afstudeert is niet genoeg om aan de toegenomen vraag te voldoen.

'Becoming a registered physiotherapist in Canada'


DUITSLAND

Werkloosheid onder Duitse fysiotherapeuten is laag. Nederlandse fysiotherapeuten die in Duitsland aan de slag willen, kunnen hierbij worden geholpen door Duitslink. Duitslink kan je helpen aan een baan en begeleid je bij alle te nemen stappen, zoals de erkenning van je diploma. De erkenningsprocedure ('Gleichwertigkeitsprüfung') verschilt per deelstaat. Hier vind je informatie over de erkenningsprocedure zoals die geldt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

 

NIEUW-ZEELAND

In Nieuw Zeeland is de vraag naar fysiotherapeuten groter dan het aanbod. Tot 2023 stijgt jaarlijks de vraag met 2,8%. De overheid van Nieuw Zeeland moedigt buitenlandse fysiotherapeuten aan om er te komen werken.

'Registration as a Physiotherapist in New Zealand'


OOSTENRIJK

In Oostenrijk blijft de vraag naar fysiotherapeuten toenemen.

'Arbeiten als Physiotherapeut in Österreich'


VERENIGD KONINKRIJK

Vanwege de slechte arbeidsmarktperspectieven is in het Verenigd Koninkrijk tussen 2005 en 2010 het aantal opleidingsplaatsen met 30% verminderd. O.a. hierdoor zijn de kansen op een baan de afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen (van 31% naar 80%), maar is er in the UK nog steeds een overschot aan fysiotherapeuten.

'Advice for overseas qualified physiotherapists coming to the UK'


VERENIGDE STATEN 

Door veranderingen in de vergoeding voor fysiotherapie en door het toenemende aantal ouderen zal de vraag naar fysiotherapie in Amerika enorm stijgen. Door het ministerie van Werkgelegenheid is berekend dat tussen 2012 en 2022 het aantal banen met 73.500 zal toenemen, een stijging van 36%. Om als Nederlandse fysiotherapeut in Amerika te kunnen werken moet je eerst worden erkend als fysiotherapeut. Elke staat heeft hiervoor z’n eigen regels.

'Licensing Authorities Contact Information for all 53 states'


ZWITSERLAND

In Zwitserland stijgt tot het jaar 2025 de vraag naar fysiotherapeuten met 14 tot 26%. De totale behoefte aan fysiotherapeuten stijgt van 7.200 fte in 2010 naar 8.283 tot 9.150 fte fysiotherapie in 2025. Van alle fysiotherapeuten in Zwitserland werkt 77% in het Duitstalige deel, 18% in het Franstalige deel en 5% in het Italiaanstalige deel. Ongeveer 20% van de fysiotherapeuten in Zwitserland komt uit het buitenland. 

Die Anerkennung in Physiotherapie


Meer informatie over diploma-erkenning in het buitenland vind je op de website van het KNGF.